استان ساسکچوان

استان ساسکچوان صدور ۱۵۰ دعوتنامه

استان ساسکچوان صدور ۱۵۰ دعوتنامه جدید

استان ساسکچوان در مرکز کانادا ۱۵۰ دعوتنامه جدید در آخرین انتخابات خود صادر نمود. این دعوتنامه ها برای متقاضیان اکسپرس اینتری و برنامه اسکیل ورکر اختصاصی استان (OID) صادر شده است. این برنامه اختصاصیِ استان غیر متصل به اکسپرس اینتری فدرال می باشد.

حداقل نمره قبولی در انتخابات اخیر ۱۵ آگوست ۲۰۱۹ برابر ۷۸ امتیاز بوده است. این حداقل نسبت به انتخابات قبلی ۴ امتیاز افزایش یافته است.

ساسکاچوان در این رابطه دو انتخابات برگزار نموده است. یکی برای اکسپرس اینتری استان که متصل به اکسپرس اینتری فدرال است. دیگری برای برنامه مشاغل ضروری استان. مجموع دعوتنامه های صادر شده ۱۵۰ مورد بوده است.

مهاجرت به کانادا از طریق استان ساسکچوان

از این ۱۵۰ دعوتنامه، ۴۵ مورد مربوط به اکسپرس اینتری و ۱۰۵ مورد مربوط به OID می باشد. کاندیداهای منتخب حداقل نمره ۷۸ را در بین پروفایل های ایجاد شده در استان داشته اند.

کاندیداها حداکثر ۱۰۰ امتیاز در پروفایل استانی می توانند کسب کنند. تحصیلات، سابقه کار مرتبط، مهارت زبان و ارتباط به خود استان از معیارهای امتیازدهی می باشند.

اکسپرس اینتری ساسکچوان

اکسپرس اینتری ساسکاچوان به اکسپرس اینتری فدرال متصل می باشد. متقاضیان بایستی ابتدا در اکسپرس اینتری فدرال پروفایل ایجاد نمایند. برگزیدگان از استخر استانی ۶۰۰ امتیاز اضافه کسب می کنند. این به معنای انتخاب قطعی از استخر (POOL) فدرال می باشد.

OID (Occupation in-Demand)

پرونده های کاندیداهای منتخب در این برنامه خارج از سیستم اکسپرس اینتری مورد پردازش قرار می گیرند. در این برنامۀ داخل استانی، نیازی به داشتن جاب آفر نیست.

این مطلب را از دست ندهید   اشتباه دانشجویان در فرستادن پذیرش

شرط کلیدی در هر دو برنامه فوق، داشتن سابقه کار در یکی از ۱۹ شغل مشاغل مورد نیاز استان ساسکچوان می باشد.

از ابتدای سال ۲۰۱۹، این استان در مجموع ۳۱۰۴ دعوتنامه برای دو برنامه فوق صادر نموده است. ۱۷۸۹ دعوتنامه برای OID. و ۱۳۱۵ دعوتنامه برای اکسپرس اینتری استان.