اسکیل ورکر کانادا

اسکیل ورکر کانادا

کاهش حداقل نمره قبولی اکسپرس اینتری

 

اسکیل ورکر کانادا حداقل نمره قبولی اکسپرس اینتری به ۴۵۷ کاهش یافت. در انتخابات ۲۰ آگوست  ۲۰۱۹ ، ۳۶۰۰ دعوتنامه صادر شد. متقاضیان قبول شده باید مدارک لازم را ارسال نمایند.

مشاهده آخرین انتخابات اکسپرس اینتری و حداقل نمره قبولی . . .

این مطلب را از دست ندهید   دعوتنامه جدید انتخابات اکسپرس اینتری