شرایط مهاجرت به کانادا

 شرایط مهاجرت به کانادا ، شما با دو روش مهم می توانید به کانادا مهاجرت کنید که یکی از آن ها اقامت دائم و دیگری اجازه کار موقت است. شما لازم است که براساس قوانین کشور عمل کرده تا بتوانید رضایت مورد دلخواه دولت را جلب کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن به این کشور مهاجرت کنید.

زمانی که ویزای مهاجرت به کانادا را دریافت می کنید، می توان گفت که حقوق شما مانند سایر شهروندان این کشور خواهد بود و شما می توانید کارت اقامت دائم را به مدت زمان خیلی زیادی داشته باشید، تا زمانی که در هر دوره ۵ ساله ۲ سال اقامت را اخذ کنید. پس از ۳ سال اقامت در این کشور، ممکن است درخواست تابعیت بدهید. این کشور افراد دو تابعیتی را قبول می کند و به همین دلیل لازم نیست که گذرنامه فعلی خود را کنار گذاشته و گذرنامه دیگری را انتخاب کنید. بین اقامت دائم و تابعیت کانادا، تفاوت هایی وجود دارد که در عمل آن ها را مشاهده خواهید کرد. 

نکته اول این است که شما به عنوان اقامت دائم ممکن است در انتخابات رأی ندهید. دوم این که، در حالی که تابعیت ممکن است از شهروند گرفته نشود، به عنوان اقامت دائم، در صورت ارتکاب جرم جدی ممکن است شما از کانادا دیپورت شوید. ۶ دسته اصلی مهاجرت وجود دارد. این دسته ها عبارتند از: کارگر یا کارمند ماهر فدرال، کارگر ماهر در کبک، برنامه نامزدی استانی، حمایت مالی از خانواده ، مهاجرت تجاری و تجربه در کانادا. هر گروه با گروه کمی متفاوت از مهاجران همراه است و مجموعه ای از نیازهای خاص خود را دارد. شما می توانید تحت عنوان کارگر خارجی یا پناهنده به کانادا مهاجرت کند. توجه داشته باشید که متناسب با شرایط موجود خود اقدام کنید.

شرایط مهاجرت به کانادا
کارگر ماهر فدرال کانادا

کارگر ماهر فدرال

کارگران ماهری که ارزیابی می شوند، شاید بتوانند بعد از ورود به کانادا، شرایط اقتصادی بهتری داشته باشند.

برای واجد شرایط بودن، متقاضیان باید:

• لازم است که در یکی از ۳۸ شغل مورد تأیید دولت کانادا حداقل ۱۰ سابقه کار مفید یا معادل آن را داشته باشید.

• حداقل به مدت یک سال در کانادا با وضعیت حقوقی به عنوان یک کارگر خارجی موقت یا یک دانشجوی بین المللی زندگی می کرده اند.

• یک پیشنهاد شغلی دائم تمام وقت از یک کارفرمای کانادایی می توانید مطمئن باشید که در این کشور یک کار دائمی خواهید داشت.

علاوه بر آن، سه ویژگی دیگر نیز وجود دارد که یک فرد باید داشته باشد تا واجد شرایط مهاجرت در رده کارگر ماهر باشد. اولین سطح حداقل تجربه کار است. کارگر ماهر باید حداقل تجربه یک سال کاری یا معادل آن را داشته باشد. این چنین کارگری باید مهارت لازم را داشته باشد، یا از نوع مهارت o یا مهارت سطح A یا B در سیستم مشاغل کانادا (NOC) وجود داشته باشد. این تجربه کاری باید قبل از درخواست در طی ۱۰ سال گذشته باشد.

عنصر دوم دسته کارگر ماهر است. این یک نیاز است و متفاضی باید قدرت مالی خود را به دولت کانادا ثابت کند و نشان دهد که می تواند خود و خانواده خود را تأمین مالی کند. اگر پیشنهاد شغلی تأیید شده ای دارید، این شرط کنسل می شود.

برای مشاوره و اطلاع از شرایط جدید بر حسب امتیاز بندی شما با ما تماس بگیرید 

عوامل موثر بر شرایط مهاجرت در انتخاب متقاضی

آموزش (حداکثر ۲۵ امتیاز)

از ۵ امتیاز برای دوره متوسطه تا ۲۵ امتیاز برای تکمیل کارشناسی ارشد یا دکتری.

این سیستم همچنین اعتبار برای گواهینامه های تجارت یا برنامه های کارآموزی را می دهد.

مهارت های زبان (حداکثر ۲۴ امتیاز)

کانادا از هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی به عنوان زبانهای رسمی استفاده می کند، و شما ممکن است اعتبار خود را برای مهارت در هر یک یا هر دو دریافت کنید. هر یک از مهارت های خواندن، نوشتن، مکالمه و لسینینگ نمره مخصوص به خود را دارد و در نهایت یک نمره کلی برای متقاضی در نظر گرفته می شود.

تجربه (حداکثر ۲۱ امتیاز)

امتیاز کامل برای چهار یا چند سال تجربه در سطح نامناسب.

سن (حداکثر ۱۰ امتیاز)

امتیاز کامل برای سن بین ۲۱ تا ۴۹ سالگی.

کار (حداکثر ۱۰ امتیاز)

در صورتی که از جانب یک کارفرمای کانادایی به شما شغلی پیشنهاد شده می توانید نسبت به مهاجرت به کانادا اقدام کنید.

سازگاری (حداکثر ۱۰ امتیاز)

این دسته چندین عامل مرتبط با توانایی متقاضی در انطباق با زندگی در کانادا را شامل می شود، از جمله تجربه قبلی در کار یا تحصیل یا خانواده در کانادا.

در مجموع، این سه عنصر به همراه سایر الزامات از قبیل مجوزهای امنیتی و معاینات پزشکی، بخش عمده ای از معیارهای ورود به کانادا را در دسته مهارت ماهر کارگر تشکیل می دهند. اگر متقاضی زندگی و کار در مونترال یا جاهای دیگر کبک هستید، باید معیارهای انتخاب استان کبک را که در زیر شرح داده شده است، رعایت کنید.

کارگر ماهر در کبک

طبق توافق بین استان کبک و دولت کانادا، استان کبک روند انتخاب خود را برای دسته کارگر ماهر مهاجرت انجام می دهد. اگر بعد از ورود به کانادا قصد زندگی در کبک را دارید، براساس معیارهای انتخاب کبک و نه ارزیابی مورد استفاده CIC ارزیابی می شوید. نحوه درخواست مهاجرت برای کبک نسبت به درخواست برای سایر استان های کانادا متفاوت است.

استان کبک مانند سایر استان ها براساس سیستم ارزیابی مهاجران، نفرات برتر را انتخاب می کند. برای این که نفری بتواند برای مهاجرت به کبک شرایط لازم را داشته باشد لازم است که از ۶۰ امتیاز کلی ۱۰ امتیاز را کسب کند که این نمره برای متقاضیان مجرد مد نظر گرفته شده است. در مقابل، متقاضی دارای همسر یا شریک باید حداقل ۶۸ امتیاز را کسب کند.

عوامل انتخاب مهاجر به کبک به عنوان کارگر ماهر

آموزش (حداکثر ۲۹ امتیاز)

امتیازات به طور جداگانه برای هر دو آموزش و پرورش و آموزش مربوط به شغل اهدا می شود. امتیاز اضافی به دلیل داشتن بیش از یک حوزه از تخصص اعطا می شود.

پیشنهاد اشتغال معتبر (حداکثر ۱۰ امتیاز)

اگر شما از یک کارفرمای کانادایی در خارج از مونترال پیشنهاد شغلی داشته باشید، امتیاز شما بیش تر خواهد بود.

تجربه (حداکثر ۹ امتیاز)

براساس NOC، امتیازات کامل برای چهار سال تجربه در سطح مهارت های مناسب اعطا می شود.