مقالات

ازدواج در قوانین کانادا
وبلاگ
canadapersia

ازدواج در قوانین کانادا

آشنایی با ازدواج و قوانین آن در کانادا تشریفات ازدواج در کانادا می تواند به صورت مدنی یا مذهبی باشد. ازدواج ممکن است توسط اعضای

ادامه مطلب »
قوانین کار در کانادا
وبلاگ
canadapersia

قوانین کار در کانادا

آشنایی با قوانین کار در کانادا قوانین کار در کانادا انتظار می رود که بیشتر کارمندان روزانه هشت ساعت در یک هفته کاری پنج روزه

ادامه مطلب »
قوانین مالیاتی کانادا
وبلاگ
canadapersia

قوانین مالیاتی کانادا

آشنایی با قوانین مالیاتی کانادا قوانین مالیاتی در کانادا در دو بخش دولت فدرال و دولت های استانی قابل بررسی می باشد. نرخ مالیاتی فدرال

ادامه مطلب »
آداب و معاشرت در کانادا
وبلاگ
canadapersia

آداب و معاشرت در کانادا

آشنایی با آداب و معاشرت در کانادا آداب و معاشرت در کانادا ، کانادایی ها که برای اولین بار ملاقات می کنند معمولاً برای معرفی

ادامه مطلب »
قوانین شهری در کانادا
وبلاگ
canadapersia

قوانین شهری در کانادا

آشنایی با قوانین شهری در کانادا قوانین شهری در کانادا در بیشتر استانها و قلمروهای کانادا، سیستم قضایی بر اساس قانون قدیمی قاضی محور انگلیس

ادامه مطلب »
قوانین و مقررات کانادا
وبلاگ
canadapersia

قوانین و مقررات کانادا

آشنایی با قوانین و مقررات کانادا قوانین و مقررات کانادا دارای دموکراسی پارلمانی و سیستم فدرال بوده و دارای سلطنت مشروطه است. به این معنی

ادامه مطلب »